Nasza misja

Polska Asocjacja Bonsai powstała w 2002 roku, aby jednoczyć w dążeniu do doskonałości środowisko bonsai na terenie naszego kraju. Chęć podniesienia poziomu sztuki bonsai w Polsce sprawiła, że grupa zapaleńców postanowiła – zgodnie z maksymą „w grupie siła” – zjednoczyć się i pokazać, że środowisko bonsaistów to niesamowita energia, zapał do pracy, chęć nauki i pokory w stosunku do tego co było…

Działalność społeczna stowarzyszenia ukierunkowana jest w głównej mierze na propagowaniu sztuki bonsai na terenie całej Polski, a także ekspozycja dorobku polskich bonsaistów na całym świecie. Zrzeszając zarówno kluby, jak i osoby niezależne, stworzyliśmy silną organizację, mocno wywierającą wpływ na rozwój sztuki bonsai w Polsce i Europie.

Jako członek Europejskiej Asocjacji Bonsai reprezentujemy Polskę na arenie międzynarodowej wystawiając nasze drzewa podczas wystaw organizowanych przez to stowarzyszenie, a także reprezentujemy polską szkołę bonsai na arenie międzynarodowej. Cele i zadania statutowe stowarzyszenia realizujemy w formie wystaw, szkoleń, warsztatów i prelekcji na temat tej sztuki w całej Europie. Poprzez współpracę ze środowiskiem miłośników bonsai w Polsce rozwijamy i podnosimy poziom wiedzy i praktyki o bonsai i kulturze Japonii.

Wstępując do Europejskiej Asocjacji Bonsai nasze stowarzyszenie przetarło szlaki do oficjalnych międzynarodowych kontaktów i teraz proponujemy również Wam skorzystanie z tej szeroko otwartej bramy. Osoby jak i kluby bonsai należące do Polskiej Asocjacji Bonsai dysponują prawami członka rzeczywistego, wskutek czego mogą brać czynny udział udział we wszystkich imprezach organizowanych przez nasze stowarzyszenie oraz Europejską i Światową Asocjację Bonsai.

W latach 2002 – 2017 jako stowarzyszenia zorganizowaliśmy ponad dwadzieścia dużych wystaw bonsai na terenie naszego kraju. Możemy poszczycić się organizacją dwóch Europejskich Kongresów Bonsai, który odbyły się na zamku Książ w 2006 roku oraz we Wrocławiu w 2014 r. Wszystkie te imprezy przyciągnęły tysiące uczestników z całego świata.

Liczymy na to, że w przyszłości będziecie brali udział w organizowanych przez nas imprezach i równocześnie ufamy, że nasi członkowie będą zapraszani na te, które organizują inne kluby i stowarzyszenia.

W naszej wieloletniej historii współpracowaliśmy z licznymi instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi. Nasze wystawy uzyskiwały patronaty honorowe, których część można zobaczyć poniżej.