European Bonsai Association

W 2004 roku nasze stowarzyszenie dołączyło do Europejskiego Stowarzyszenia Bonsai (European Bonsai Association) i od tej chwili oficjalnie reprezentujemy polski dorobek bonsai na arenie międzynarodowej.

Rokrocznie wystawiamy nasze bonsai podczas Europejskich Kongresów Bonsai, a nasi członkowie biorą udział w organizowanych przez EBA kokursach talentów bonsai.

Więcej informacji o Europejskim Stowarzyszeniu Bonsai znajdziecie pod adresem http://www.ebabonsai.com.