Jak wstąpić?

Wymogi formalne wstąpienia w poczet członków stowarzyszenia Polska Asocjacja Bonsai:

  • Przeczytaj uważnie statut Polskiej Asocjacji Bonsai.
  • Wypełnij deklarację członkowską, którą można uzyskać wysyłając do nas e-mail na adres m.malawski@bonsaiklub.pl
  • W ciągu trzech miesięcy od złożenia deklaracji wpłać składkę członkowską, która wynosi w chwili obecnej 200,- PLN i jest opłatą za cały rok. W przypadku niewpłacenia składki deklaracja zostaje odrzucona – patrz § 12 Statutu.
  • Numer konta do wpłaty składki członkowskiej: 93 1050 1575 1000 0090 7265 5518 (w tytule proszę wpisać rok kalendarzowy, za który wpłacana jest składka).