Korzyści

W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z pytaniem, jakie konkretne korzyści daje wstąpienie w szeregi stowarzyszenia Polska Asocjacja Bonsai, czyli PAB.

Zasady działalności stowarzyszeń określono w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, w której znajduje się zapis, iż stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Na bazie tych przepisów statut naszego stowarzyszenia w § 15 i § 16 określił prawa i obowiązki członków.

Czy to oznacza, że członkostwo w Polskiej Asocjacji Bonsai nie daje niczego?

Nie! Nie jesteśmy sklepem, firmą czy podobnym bytem, w którym kupujemy produkt czy usługę. Żaden członek stowarzyszenia nie dostaje od nas bonsai i innych prezentów.

Dlaczego zatem ludzie dołączają do naszego stowarzyszenia? Po co płacić składkę członkowską, jeżeli w tej cenie można kupić donicę, drut czy narzędzia?

Otóż pasjonaci bonsai chcą być razem, chcą być częścią większej społeczności, wspólnoty, jednym z elementów organizacji krzewiącej sztukę bonsai w Polsce! Oczywiście idzie za tym wiele dodatkowych przywilejów, z których najważniejsze to:

  • możliwość czynnego i biernego udziału w działalności programowo-organizacyjnej w postaci np. udziału w wystawach,
  • możliwość reprezentowania Polski na imprezach międzynarodowych pod patronatem EBA (European Bonsai Association, Europejskiej Asocjacji Bonsai, której członkiem jest Polska Asocjacja Bonsai),
  • możliwość uzyskania pomocy doradczej w ramach organizowanych warsztatów klubowych,
  • możliwość korzystania z działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i badawczej oraz wymiany międzynarodowej doświadczeń zawodowych, a także korzystania z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków stowarzyszenia,
  • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz stowarzyszenia,
  • możliwość noszenia odznaki stowarzyszenia.

Dodatkowo członkowie PAB zyskują:

Poza tym będąc członkiem Polskiej Asocjacji Bonsai stajesz się częścią wielkiej bonsaiowej rodziny, która aktywnie, nawet w tych trudnych czasach pandemicznych, propaguje bonsai w Polsce. Klimat naszych wspólnych imprez najlepiej poczuć na żywo, więc jeżeli chcecie przekonać się o tym sami, to zapraszamy w czerwcu na wystawę do Wojsławic.