STOWARZYSZENIE

  • Polska Asocjacja Bonsai
    Polska Asocjacja Bonsai

Polska Asocjacja Bonsai 
ul.Kurpiów 14 
52-214 Wrocław 
tel +48 71 368 11 93 

----------------------

KRS 0000157358
NIP 899-24-74-750
REGON 932905722 

---------------------

Konto Stowarzyszenia 
ING Bank Śląski SA
93 1050 1575 1000 0090 7265 5518

--------------------- 

Twitter @bonsaiklub_pl

Facebook PolskaAsocjacjaBonsai 

Facebook